Φοιτητές Erasmus+

 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  προσφέρει μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκομίσουν βασικές γνώσεις της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε φοιτητές Erasmus+, οι οποίοι δε γνωρίζουν καθόλου (επίπεδο Α1) ή ελάχιστα (επίπεδο A2) την Ελληνική γλώσσα. Πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, ως εξής:

 

  • Εξ αποστάσεως μαθήματα

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα (OGC) διαρκούν 6 εβδομάδες και συνδυάζουν την προσωπική εργασία (ασύγχρονη εκπαίδευση) με διαδραστικές τηλεσυνεδρίες με διδάσκοντα (σύγχρονη εκπαίδευση). Με την ολοκλήρωση τους δίνονται 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) στους φοιτητές. Κάντε κλικ στα επίπεδα A1 & A2 για περισσότερες πληροφορίες.

 

-Εξ αποστάσεως μαθήματα (επίπεδο A1): 20 Αυγούστου– 28 Σεπτεμβρίου 2018

-Εξ αποστάσεως μαθήματα (επίπεδο A2): 20 Αυγούστου– 28 Σεπτεμβρίου 2018

-Εξ αποστάσεως μαθήματα (επίπεδο A1): 14 Ιανουαρίου– 22 Φεβρουαρίου 2019

-Εξ αποστάσεως μαθήματα (επίπεδο A2): 14 Ιανουαρίου– 22 Φεβρουαρίου 2019

 

Ομάδα ανάπτυξης και παραγωγής του Διαδικτυακύ Προγράμματος για την Ελληνική επιπέδου Α1 και Α2:

Συντονίστρια: Ειρήνη Σεχίδου

Μέλη ομάδας:

Μαρίνα Κοκκινίδου (ΕΕΠ, ΣΝΕΓ)

Σεβαστιάνα Μικρούλη (ΙΔΑΧ, ΣΝΕΓ)

Ειρήνη Σεχίδου (ΕΕΠ, ΣΝΕΓ)

Χριστίνα Τακούδα (ΕΕΠ, ΣΝΕΓ)

Λήδα Τριανταφυλίδου (ΕΕΠ, ΣΝΕΓ)

 

  • Μαθήματα εξαμήνου

Τα μαθήματα εξαμήνου ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για 3 ακαδημαϊκές ώρες. Με την ολοκλήρωση τους δίνονται 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) στους φοιτητές.

 

-Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (επίπεδο A1): 01 Οκτωβρίου 2018 – 11 Ιανουαρίου 2019

-Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (επίπεδο A2): 01 Οκτωβρίου 2018 – 11 Ιανουαρίου 2019

-Μαθήματα εαρινού εξαμήνου (επίπεδο A1):  18 Φεβρουαρίου – 31 Μαΐου 2019

-Μαθήματα εαρινού εξαμήνου (επίπεδο A2):  18 Φεβρουαρίου – 31 Μαΐου 2019

 

  • Μαθήματα δύο (2) εβδομάδων

Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 4 ακαδημαϊκές ώρες την μέρα. Με την ολοκλήρωση τους δίνονται 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) στους φοιτητές.

-Μαθήματα δύο (2) εβδομάδων (επίπεδο A1): 08 – 19 Οκτωβρίου 2018

-Μαθήματα δύο (2) εβδομάδων (επίπεδο A1):  18 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2019

 

Για online αιτήσεις ακολουθήστε το σύνδεσμο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: https://eurep.auth.gr/en/greeklanguagecourses/applicationform

 

Γενικές πληροφορίες

 

Δήλωση συμμετοχής

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Μαθήματος-Διδασκαλίας  και Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Υπηρεσιών-Υποδομών

Δήλωση Προσωπικής Ευθύνης για τη συμμετοχή στις εκδρομές

Στοιχεία επικοινωνίας

-Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (elen@smg.auth.gr, marakosp@smg.auth.gr)

-Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (erasmus-incoming@auth.gr)

Print Friendly, PDF & Email
 

No comments

Be the first one to leave a comment.