Μηνιαίο Εντατικό θερινό πρόγραμμα 2014

 

Εντατικό θερινό πρόγραμμα 2014

Διάρκεια προγράμματος: 19 Αυγούστου – 12 Σεπτεμβρίου 2014

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 30 Ιουνίου 2014

Τεστ κατάταξης των σπουδαστών σε τάξεις: 18 Αυγούστου 2014

Έναρξη μαθημάτων: 19 Αυγούστου 2014

Τέλη εγγραφής και φοίτησης: 324 ευρώ

Τμήματα: αρχαρίων, μέσων & προχωρημένων.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται από την επίδοση του σπουδαστή στην τάξη (60%) και από την επίδοσή του στις τελικές γραπτές εξετάσεις (40%)

Πιστωτικές μονάδες Erasmus (ECTS): 6

Τις τελευταίες μέρες του προγράμματος έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογείτε τους διδάσκοντές σας και τις υπηρεσίες/υποδομές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας σπουδών σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr). Για τη διαδικασία θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία με email.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

α) αίτηση (http://smg.web.auth.gr/wordpress/smg.web.auth.gr/httpdocs/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Δ.230_Ε1-Αίτηση-συμμετοχής-σε-πρόγραμμα.docx)

β) αντίγραφο του τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από ελληνική διπλωματική αρχή του Εξωτερικού ή από την ξένη διπλωματική αρχή στην Ελλάδα ή επικυρωμένο με τη σφραγίδα ΑPOSTILLE σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή επίσημο δικαιολογητικό το οποίο να αποδεικνύει μία από τις παραπάνω ιδιότητες

γ) 1 φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου

δ) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, άδειας παραμονής ή άλλου δικαιολογητικού που να αποδεικνύει τη νομιμότητα παραμονής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κατατίθεται με την έναρξη του προγράμματος)

 

Η αίτηση και η φωτοτυπία του διαβατηρίου μπορούν να σταλούν και με φαξ (+30 2310997573) ή e-mail αλλά το πιστοποιητικό σπουδών αποκλειστικά και μόνο με το ταχυδρομείο ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courrier). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία ή να σταλούν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών.

Δείτε τις πληροφορίες του προγράμματος εδώ

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Upcoming Events

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.