Μηνιαίο Εντατικό θερινό πρόγραμμα Ιουλίου

 

Διάρκεια προγράμματος: 1 – 26 Ιουλίου 2019 (20 ώρες/εβδομάδα)

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 3 Μαΐου 2019

Τεστ κατάταξης των σπουδαστών σε τάξεις:

Τέλη εγγραφής: 50 ευρώ (δεν επιστρέφεται)

Τέλη φοίτησης: 324 ευρώ για την παρακολούθηση όλου του προγράμματος  και 243 ευρώ για την παρακολούθηση των πρώτων 3 εβδομάδων (1-19/7/2019)

Πιστωτικές μονάδες Erasmus (ECTS): 7 και 5

Online αίτηση (όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών). Οδηγός για online αίτηση.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Upcoming Events

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.