3μηνο 20 & 10 ώρες/εβδομάδα

 
20 ώρες/εβδομάδα

 

Διάρκεια προγράμματος:  4 Μαρτίου – 7 Ιουνίου 2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 25 Ιανουαρίου 2019
Τέλη εγγραφής: 50 ευρώ (δεν επιστρέφεται)
Δίδακτρα: 467 ευρώ
Πιστωτικές μονάδες Erasmus (ECTS): 18
Online τεστ κατάταξης:
Online αίτηση(όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών). Οδηγός για online αίτηση.

 

 

10 ώρες/εβδομάδα
Διάρκεια προγράμματος: 4 Μαρτίου – 7 Ιουνίου 2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 25 Ιανουαρίου 2019
Τέλη εγγραφής: 50 ευρώ (δεν επιστρέφεται)
Δίδακτρα: 264 ευρώ
Πιστωτικές μονάδες Erasmus (ECTS): 9
Online τεστ κατάταξης:
Online αίτηση(όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών). Οδηγός για online αίτηση.
Print Friendly, PDF & Email

 

Upcoming Events

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.