Enter your keyword

Γενικές πληροφορίες για σπουδαστές

Α) Γενικές πληροφορίες


A.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ: πραγματοποιούνται σε αίθουσες του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη (παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) και στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2Α – Ναπολέοντος Ζέρβα) από Δευτέρα έως Παρασκευή σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον δέκα (10) σπουδαστών του ίδιου επιπέδου.

Η ακαδημαϊκή ώρα είναι 45 λεπτά.

A.2. ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του προγράμματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων των τμημάτων προέλευσης και υποδοχής.

A.3. SYLLABUS: Το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) των μαθημάτων, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου www.smg.auth.gr (στην υποσελίδα «σπουδές»).

A.4. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές του γλωσσικού εργαστηρίου.

A.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

A.6. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Οι σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να καταβάλουν τα τέλη εγγραφής και φοίτησης στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό. Η αναγραφή του ονόματος του σπουδαστή και του κωδικού έργου στο παραστατικό της τράπεζας είναι απαραίτητη.

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού : 5202-002079-976

Δικαιούχος: Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Κωδικός έργου 81546

ΙΒΑΝ: GR 04 0172 2020 0052 0200 2079 976

SWIFT: PIRBGRAA

Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


B.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Οι σπουδαστές δεν δικαιούνται βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης στις εξής περιπτώσεις:

Απουσίες

Τρίμηνα προγράμματα

Τρίμηνα προγράμματα

Ετήσια προγράμματα

Ετήσια προγράμματα

Μηνιαία προγράμματα

20ωρα τμήματα

10ωρα τμήματα

20ωρα τμήματα

10ωρα τμήματα

20ωρα τμήματα

Συνεχόμενες

2

2

5

3

2

Εντός μηνός

4

3

10

5

2

Σύνολο

10

5

30

15

4

Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των κενών που θα έχουν προκύψει στη γλωσσική τους εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τα μαθήματα. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μη πλήρους παρακολούθησης των μαθημάτων από υπαιτιότητα του σπουδαστή, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται

B.2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:

  • Το κάπνισμα απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

  • Απαγορεύεται η είσοδος με φαγητό και ποτό στις αίθουσες διδασκαλίας.

  • Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική ή λεκτική καθώς επίσης και οποιαδήποτε προσβολή ή απειλή σε βάρος των υπόλοιπων μελών της τάξης.

  • Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί κάποιον σπουδαστή ο οποίος ζητά να ενταχθεί στο τμήμα του με καθυστέρηση πέραν της μίας εβδομάδας από την έναρξη του προγράμματος.

  • Ασφάλεια σπουδαστών:Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα στο κέντρο αναφοράς της υπηρεσίας φύλαξης  (που λειτουργεί εδώ και χρόνια αδιαλείπτως,  όλες τις ώρες του 24ωρου και όλες τις μέρες, στο Θυρωρείο του κτιρίου Διοίκησης) κάθε κρούσμα ή απόπειρα που αντιλαμβάνονται. Η κλήση του τηλεφωνικού αριθμού ενημέρωσης της υπηρεσίας φύλαξης (2310-99-6100), για κάθε έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να είναι η πρώτη και άμεση κίνηση όλων.Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον αριθμό 2310-99-6100 στο κινητό σας και να το καλείτε άμεσα για οποιοδήποτε περιστατικό εντοπίζετε στους χώρους του ΑΠΘ αλλά και τα κτίρια και τις μονάδες του ΑΠΘ που βρίσκονται εκτός Πανεπιστημιούπολης.

B.3. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Αξιολόγηση διδακτικού και διοικητικού έργου και υποδομών: μετά την ολοκλήρωση του 80% του προγράμματος οι σπουδαστές καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του διδακτικού και διοικητικού έργου και υποδομών, σύμφωνα με ό,τι ορίζεται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι ανώνυμη και αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της αξιολόγησης έχουν μόνον οι σπουδαστές που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος.

  • Εξετάσεις: στο τέλος του προγράμματος διενεργούνται γραπτές εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται κατά 60% από την επίδοση του σπουδαστή στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και 40% από την επίδοσή του στις γραπτές εξετάσεις. Δείτε εδώ τον Οδηγό για τη δομή και το περιεχόμενο του γλωσσικού τεστ.

B.4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: χορηγούνται το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη του προγράμματος. Βεβαίωση παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με την επίδειξη της ταυτότητάς του. Σπουδαστές που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους δε θα παραλαμβάνουν τη βεβαίωση παρακολούθησης μέχρι να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους. Η βεβαίωση παρακολούθησης δεν αντιστοιχεί σε πιστοποίηση ελληνομάθειας.


Η Γραμματεία δέχεται το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 12.00-14.00 μ.μ. Το προσωπικό της Γραμματείας θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Print Friendly, PDF & Email
X