Ετήσιο πρόγραμμα 20ώρες/εβδομάδα

 

Διάρκεια προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2018 – 31 Μαΐου 2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων & δικαιολογητικών: 1 Ιουνίου 2018

Τέλη εγγραφής: 50 ευρώ (δεν επιστρέφεται)

Δίδακτρα: 728 ευρώ

Πιστωτικές μονάδες Erasmus (ECTS): 60

Online τεστ κατάταξης: 14 – 20 Σεπτεμβρίου 2018

Online αίτηση (όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών).

 
Print Friendly, PDF & Email

 

Upcoming Events

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.